PDA

Xem bản đầy đủ : Đặt hàng bác Jimmy, nhưng...


gsmman
31-05-2008, 10:49 PM
- Tôi đang tính đặt hàng bác Jimmy một cặp pô CD->BMW (tôi vẫn còn cổ pô), qua tìm hiểu thì đã biết giá bác đưa ra, nhưng còn 1 số thắc mắc nhờ bác cho tôi rõ:
1. Tôi ở Vũng Tàu, có cần phải đưa xe lên cho bác ko?
2. bây giờ làm mới, nếu còn cổ pô thì tiếng pô vẫn giống như cái cũ của tôi phải ko? (rất hay), nếu ko thì phải làm sao để được vậy?
3. Thời gian khoảng bao lâu?
Mong bác trả lời sớm cho tôi.

jimmy nguyen
02-06-2008, 08:37 AM
- Tôi đang tính đặt hàng bác Jimmy một cặp pô CD->BMW (tôi vẫn còn cổ pô), qua tìm hiểu thì đã biết giá bác đưa ra, nhưng còn 1 số thắc mắc nhờ bác cho tôi rõ:
1. Tôi ở Vũng Tàu, có cần phải đưa xe lên cho bác ko?
2. bây giờ làm mới, nếu còn cổ pô thì tiếng pô vẫn giống như cái cũ của tôi phải ko? (rất hay), nếu ko thì phải làm sao để được vậy?
3. Thời gian khoảng bao lâu?
Mong bác trả lời sớm cho tôi.
1. Thợ đồng bây giờ đều phải có xe để cân chỉnh lúc gác cặp pô mới lên
2. Không thợ nào dám bảo đảm tiếng pô mới sẽ giống y chang tiếng pô cũ được! (tùy cảm nhận mỗi người nữa)
3. Bây giờ thợ đồng có giá quá nên làm hàng rất nhiều... thời gian làm 1 cặp pô khoảng 1 tháng!

gsmman
05-06-2008, 04:09 PM
ok, cám ơn bác. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để làm chuyến lên SG. Sẽ liên hệ với bác sau.