PDA

Xem bản đầy đủ : THÁO RÁP BẠC ĐẠN BÁNH ĐÚNG KỸ THUẬT


HACXICHDE-BENLY125T
20-01-2010, 02:53 PM
Dành cho các bạn nào thích tự mình chăm sóc các loại bạc đạn bánh trước sau và dĩa ,xua tan nỗi sợ hãi bị bể bạc đạn bành trước sau và dĩa khi đi tour<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ArFC3xPHhGA&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ArFC3xPHhGA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Dây chuyền sản xuất bạc đạn trong nhà máy
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mplwn3WJG28&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mplwn3WJG28&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>