PDA

Xem bản đầy đủ : CÁCH LÀM CHO VỎ TUBELESS ÔM SÁT VÔ NIỀNG XE SIÊU NHANH-XIN ĐỪNG THỬ TRONG NHÀ


HACXICHDE-BENLY125T
13-01-2010, 05:14 PM
CÁCH NGƯỜI TA GẮN VỎ TUBELESS HƠI NHANH
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RsS1-7Hjyy8&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RsS1-7Hjyy8&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aEdOWEFALdA&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aEdOWEFALdA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NP-L-49K6VA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NP-L-49K6VA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>