PDA

Xem bản đầy đủ : Sinh nhật Hoàngtuden 7


 1. Thông báo về sinh nhật CLB Hoàng Tử Đen lần 7
 2. CHƯƠNG TRÌNH TOUR SINH NHẬT HTĐ LẦN VII
 3. ĐĂNG KÝ THAM GIA TOUR SN HTĐ VII
 4. ĐĂNG KÍ ĐI TOUR SN HTD VII BẰNG XE DU LỊCH
 5. ĐĂNG KÍ ÁO TOUR SINH NHẬT HTD VII
 6. TIỀN TRẠM BAN AN NINH LẦN 2 SINH NHẬT HTD LẦN 7
 7. Thông báo ngày chốt danh sách đăng ký Tour SN HTĐ VII
 8. Chuẩn bị trước khi đi Tour SN HTĐ VII
 9. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN SINH NHẬT LẦN 7 HTĐ NĂM 2014
 10. DS TỔ 1 - SN HTĐ LẦN 7
 11. DS TỔ 2 - SN HTĐ LẦN 7
 12. DS TỔ 3 - SN HTĐ LẦN 7
 13. DS TỔ 4 - SN HTĐ LẦN 7
 14. DS TỔ 5 - SN HTĐ LẦN 7
 15. DS TỔ 6 - SN HTĐ LẦN 7
 16. Thông báo: Thay đổi địa điểm xuất phát
 17. Thông báo họp Ban An Ninh
 18. DANH SÁCH BAN AN NINH SINH NHẬT HTD LẦN 7 NĂM 2014
 19. Lời cảm ơn
 20. Tổng kết Tour SN HTĐ VII
 21. [Fan-Made] VIDEO 7th Birthday HOANGTUDEN CD CLUB
 22. Đăng ký tiệc Tổng kết Tour SN HTĐ VII
 23. Đăng ký áo sau tour SN HTĐ 7
 24. Thông báo: Phát áo SN HTĐ lần 7 đợt 2 ngày 21-9-2014