PDA

Xem bản đầy đủ : Sinh Nhật Hoangtuden 5


 1. Sinh nhật Hoàng Tử Đen lần 5
 2. Cuộc thi sáng tác chủ đề cho sinh nhật CLB CD Hoàng Tử Đen lần 5
 3. Danh sách đăng ký tham gia văn nghệ cho Chương trình SN HTD V
 4. Tiền trạm (lần 2) cho SN lần 5.
 5. SN 5 - Thu thập ảnh thành viên
 6. SN 5 - Ban truyền thông
 7. Bình chọn cho câu chủ đề Sinh nhật Hoàng Tử Đen lần 5
 8. Tổ Kỹ Thuật SN HTĐ lần 5
 9. Hình ảnh "tour tiền trạm lần 2" cho sinh nhật HTĐ lần 5!
 10. Ban Tổ Chức SN lần 5 CLB CD Hoàng Tử Đen.
 11. CHƯƠNG TRÌNH SN LẦN 5 CLB CD HTĐ
 12. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA SN LẦN 5
 13. Danh Sách Dự Kiến của Ban An Ninh Sinh Nhật Lần 5
 14. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÊM ÁO SN LẦN 5
 15. Sinh Nhật 5 - Tìm BackSeat
 16. Tổ hậu cần SN 5
 17. DANH SÁCH TỔ 1 SN HTĐ LẦN 5
 18. DANH SÁCH TỔ 2 SN HTĐ LẦN 5
 19. DANH SÁCH TỔ 3 SN HTĐ LẦN 5
 20. DANH SÁCH TỔ 4 SN HTĐ LẦN 5
 21. DANH SÁCH TỔ 5 SN HTĐ LẦN 5
 22. DANH SÁCH TỔ 6 SN HTĐ LẦN 5
 23. DANH SÁCH TỔ 7 SN HTĐ LẦN 5
 24. DANH SÁCH TỔ 8 SN HTĐ LẦN 5
 25. Thông báo của BTC SN lần 5 HTĐ
 26. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CỦA BAN AN NINH SINH NHẬT LẦN 5 HTĐ 2012
 27. Các lưu ý cho nài và xe khi tham gia tour .
 28. Lời Cảm Ơn từ BTC SN lần 5
 29. Tổng kết các đợt đấu giá Sinh nhật HTD V
 30. NHỮNG HÌNH ẢNH CẢM ĐỘNG TRONG SINH NHẬT HTD LẦN 5
 31. Những hình ảnh chuẩn bị cho Sinh nhật lần 5
 32. Thu Chi Sinh nhật 5