PDA

Xem bản đầy đủ : Kỹ năng dã ngoại


 1. KỸ NĂNG KHI ĐI DU KHẢO NƠI HOANG DÃ.
 2. Cách dựng lều trại
 3. CHUẩN Bị VÀO NƠI HOANG DÃ
 4. ĐỊNH HƯỚNG – TÌM ĐƯỜNG KHI THẤT LẠC
 5. Chống vắt cắn và cách trị
 6. TÌM NGUỒN NƯỚC & MẠCH NƯỚC
 7. Into The Wild - Về với thiên nhiên
 8. Tự cứu mình trước khi...
 9. TRẠI HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG "SINH TỒN NƠI HOANG ĐẢO"
 10. Cách tốt nhất để sử dụng nước hồ Suối Lam.
 11. Chế tạo bếp cồn bằng lon nước.