PDA

Xem bản đầy đủ : Trò chơi CHINH PHỤC ĐỈNH OMEGA


  1. Thể lệ trò chơi : CHINH PHỤC ĐỈNH OMEGA
  2. Hỏi đáp, thắc mắc về cuộc chinh phục Omega
  3. 22g đêm nay 7/5/2009, cùng nhau chinh phục đỉnh Omega
  4. 22g đêm 14/5/2009 - chinh phục đỉnh Omega kỳ 2, tháng 5/2009
  5. 22g đêm 21/5/2009 - chinh phục đỉnh Omega kỳ 3, tháng 5
  6. 22g ngày 28/5/2009 - Chinh phục đỉnh Omega kỳ 4, tháng 5/2009
  7. 22g ngày 4/6/2009 - Chinh phục đỉnh Omega kỳ 1, tháng 6/2009
  8. 22g ngày 11/6/2009 - Chinh phục đỉnh Omega kỳ 2, tháng 6
  9. 22g ngày 18/6/2009, Chinh phục Omega kỳ 3 tháng 6
  10. 22g ngày 25/6/2009 - Chinh phục Omega kỳ cuối, tháng 6/2009